Grad Bar

Grad Bar, ili kako ga u narodu zovu grad maslina, pomorska je kapija Crne Gore, vjekovno ognjište suživota, bez obzira na vjeru i naciju, Bar predstavlja spoj modernosti, tradicije i ljepote. Značajan je kao dinamični ekonomski centar Crne Gore, ali i kao grad koji čuva bogatu kulturno-istorijsku tradiciju. Neki od najznačajnijih civilizacijskih dometa na prostoru Crne Gore, nastali su u Baru: ovdje su sačuvani ostaci najstarijih pisanih spomenika, ovdje je nastalo najznačajnije književno-istorijsko djelo crnogorskog srednjeg vijeka.  

Pored toga u Baru se nalazi jedno od najstarijih maslinovih stabala na svijetu, Stara maslina na Mirovici, stara preko 2000 godina. Grad Bar nadaleko je poznat po svom vjerskom skladu i harmoničnom životu građana sve tri vjeroispovijesti, koji se nijesu konfrontirali čak ni u vremenima velikih ratova. Ova harmonija potvrđuje se posljednjih deset godina i istovremenom gradnjom vjerskih objekata sve tri konfesije, koji će biti među najvećima u Crnoj Gori, i to pravoslavnog hrama Svetog Jovana Vladimira, centralne barske džamije – islamski centar i katedrale Svetog Petra Apostola. 

Bogata kulturno-istorijska tradicija sjedinjena je na prostoru Bara sa jedinstvenim darovima prirode, povoljnom klimom i izuzetnim geografskim položajem.Prijatna mediteranska klima privlači veliki broj turista svake godine. Sa prosječnih 270 sunčanih dana godišnje, Bar je jedan od najsunčanijih gradova Mediterana. 44 km morske obale, od kojih više od 9 km čine plaže, 67 km obale Skadarskog jezera i planinski masiv koji razdvaja ove dvije velike vodene površine, čine Bar idealnim odredištem kako za turiste koji žele da se odmore na prelijepim plažama i uživaju u netaknutoj prirodi, tako i za one koji hoće da obiđu brojne kulturne i vjerske spomenike ili da svoj odmor aktivno provedu baveći se brojnim sportskim aktivnostima.